loading...

Wanawake står för ”want to wake up”.

Jag arbetar​ med Terapi & Coaching. Mitt arbetssätt handlar om att väcka liv och kraft i person och organisation och möjliggöra för alla att leva sin fulla potential. Både privat och professionellt. En vinst för allt och alla.

Jag arbetar även med Kommunikation & Ledarskap, som för mig också handlar om att väcka liv och kraft. I mina uppdrag som copywriter och skribent är min ambition också att väcka liv, fast då i det skrivna ordet.