Coach / Mentor

Hur bra ett företag går hänger på hur bra alla som jobbar där mår. Ganska självklart, men med mycket på ”att-göra-listan” och högt finansiellt ställda krav är det inte alltid man som chef eller medarbetare hinner med eller kan vara det stöd, eller den inspiration, man skulle vilja vara.

Som företag kan du anlita mig för att coacha chefer, medarbetare eller ledningsgrupper till att må och bli bättre. Med lång erfarenhet som chef och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning parat med utbildning inom terapi och coaching tar jag mig an både människa, affär och organisation ur ett holistiskt perspektiv. Oavsett målsättning handlar det om att på vägen dit väcka liv och kraft i både person och organisation.

Genom att väcka liv och kraft och frigöra människan från begränsande tankar, beteenden och mönster når ditt företag något som jag brukar kalla för mänsklig hållbarhet. En vinst för både företag, människa och hela alltet.

Efter många år i den kreativa konsultvärlden såsom arkitektbyråer, reklam- och kommunikationsbyråer samt inom offentlig förvaltning för kultur och fritid är jag en chef och ledare som är van vid att snabbt sätta mig in i nya uppdrag. Jag har lett team från allt mellan 2 till 100 med- arbetare, haft personalansvar omfattande 55 personer, stort budgetansvar och suttit i flertalet ledningsgrupper.

Varje situation ett företag, chef eller medarbetare befinner sig i, eller inför, är unik. Beroende på situation och behov kommer vi gemensamt fram till ett upplägg som tillför maximalt just för den aktuella situationen.

Pris enligt offert.