Employer Branding

I en värld där tjänster och produkter lätt kan kopieras blir medarbetarna än mer avgörande för ett företags framgång, på kort och lång sikt, affärs-mässigt likväl som medmänskligt. Jag hjälper organisationer att utifrån sitt varumärke stärka sitt arbetsgivarvarumärke till att bli en attraktiv arbetsgivare för såväl nuvarande, framtida som tidigare medarbetare.

Det handlar mycket om att attrahera rätt medarbetare och att skapa ett klimat där alla medarbetare tillåts att växa. Man kan se Employer Branding som en utvidgad varumärkesplattform som inte längre bara handlar om produkter, tjänster och affär, utan nu även om människan, som mer och mer ÄR affären. Med andra ord är det viktigt att människan håller, både för människans och företagets skull!

Employer Branding är för mig ett holistiskt grepp, där vi väcker liv och kraft i såväl individ som organisation och hittar en gemensam väg framåt. I det arbetet behöver vi bland annat ge svar på frågan varför: Varför finns företaget? Hur bidrar företaget i ett större sammanhang? Det vill dagens talanger ha svar på. Med det här synsättet skapar vi något som jag brukar kalla för ”mänsklig hållbarhet” – en vinst för individ, organisation och hela (världs)alltet.

Jag har döpt mitt företag till Wanawake som står för "want to wake up".

Pris enligt offert.