Om mig, Ulrika Almquist

Min kompetens är förankrad i verkligheten. I livet. Livet som chef, ledare, medarbetare. Som mamma, som bonusmamma. Som skild, som gift. Som sjuk, som frisk. Den läroresan är värd mer än någon utbildning i världen. Den här läroresan ihop med mina utbildningar inom coaching, kommunikation, ledarskap, marknadsekonomi, journalistik och copywriting gör att jag står stadigt och har lätt för att kommunicera och skapa förtroende mellan kunder/klienter och mig.

Till skillnad från många andra terapeuter och coacher har jag mångårig erfarenhet även inom andra verksamhetsområden inom affärslivet, och driver än idag en firma parallellt med Wanawake inom ett helt annat område. Det tror jag tillför ett stort värde. Dels för att jag därför har lätt att förstå och sätta mig in i, och kanske till och med känna igen mig i, mina kunders och klienters situationer, men också för att det skapar det holistiska. Helheten, som jag tror är så viktigt i våra liv.


Efter många år i den kreativa konsultvärlden såsom arkitektbyråer, reklam- och kommunikationsbyråer samt som marknads- och kommunikationschef och som förvaltningschef för kultur och fritid inom offentlig förvaltning, har jag utvecklats till en coachande kommunikativ chef och ledare som är van vid att snabbt sätta mig in i nya uppdrag. Jag har lett team från allt mellan 2 till 100 medarbetare, har haft personalansvar omfattande 55 personer, stort budgetansvar och suttit i flertalet ledningsgrupper.

År 2001 tog jag ett halvårs tjänstledigt för att ensam åka till Indien i ett slags utvecklingssyfte. En tid som gav mig perspektiv och lärdomar jag är oändligt tacksam över. En tid som gav mig chansen att koncentrerat öva mig på att vara i nuet och att komma i balans. Strax efter att jag kommit hem blev jag gravid, något som läkarna hade sagt till mig inte var möjligt. Det blev, för mig, ett bevis för vilka mirakler som kan hända när kropp, sinne och själ är i balans.

När jag var yngre tävlade jag inom ridsport (dressyr) och utförsåkning (slalom) på ganska hög nivå. Det gav mig träning i att vara i nuet, närvarande, och kunna ge det där lilla extra när det verkligen gäller.

Idag är det livet som gäller för mig. Hela tiden. Och livet kan jag bara vara med om genom att vara i nuet. Något annat finns egentligen inte. Det förflutna har varit. Framtiden har inte kommit ännu. Allt som är, är bara nu.

Min ”cross over-erfarenhet” har visat sig ge ett mervärde för dig som anlitar mig, i form av verklighetsförankring, förståelse och öppet sinne.

Du kan anlita mig som coach, mentor, att hålla föredrag/workshops eller som strateg inom kommunikation/marknad/varumärke/organisation, ledarskapskonsult, interimschef eller som copywriter och skribent.

Jag har döpt mitt företag till Wanawake som för mig står för ”want to wake up” och betyder kvinna på swahili. För mig handlar allt om att väcka liv och kraft i såväl person som organisation. Att få bevittna människors transformation från något oönskat och begränsat till något önskat och obegränsat livfullt är en ynnest. Det är min drivkraft.


Välkommen att kontakta mig, Ulrika Almquist

OBS! Jag ställer överhuvudtaget inga medicinska diagnoser och terapin och coachingen ersätter på inget vis medicinsk behandling.

Wanawake Communications AB har medlemskap och försäkring i
Skandinaviska Förbundet för Komplementär Medicin www.sfkm.org

Utbildningar i urval:

• Internationellt Certifierad
NLP Master Practitioner Coach, en
 terapeutisk version av NLP med
 hundratals klinikträningstimmar
 (Nordic Light Institute)
• Internationellt Certifierad
 Transformational NLP Break-
 Through Coach,
 (Nordic Light Institute)
• Internationellt Certifierad
 Transformational Soul Coach   
 (Nordic Light Institute)
• Kurs i Intermodal
 Psykodrama/Korta
 Musikresor (Expressive Arts)
• Flertalet gruppterapeutiska kurser
 och meditation (Osho, Bombay)
• Dagliga samtal under 5 månader
 med 85-årig livsfilosof tillika
 zenbuddhist
 (Ramesh Balsekar, Bombay)
• Kurser inom ledarskap och
 kommunikation
• Marknadsekonom
 (Berghs School of Communication)
• Copywriter
 (Forsbergs & Jan Cederquist)
• Journalistik (Poppius)
• Skådespelarkurser (Kulturama,
 Improvisationsteatern)