Du som har haft bröstcancer

Bara för att diagnoser, operationer och behandlingar är över är erfarenheten av bröstcancern inte över. Tvärtom är den något som blir en del av alla oss som drabbats för resten av våra liv. Sviter av bröstcancern kan komma posttraumatiskt år efteråt, oftast i samband med att det händer något annat krisartat i vårt liv, i form av existentiella funderingar, dödsångest, svikande självkänsla, förändrad självbild, stress, rädsla, värk i kroppen på grund av smärtminnen med mera. Det behöver inte betyda att det är eländigt. Vi som vet kan bara konstatera att livet med ett bröst, eller inga för den delen, blir annorlunda. På gott och på ont.

Jag har själv haft bröstcancer två gånger samt posttraumatisk smärtreaktion i kroppen. Den erfarenheten, ihop med min kompetens inom terapi och coaching, har visat sig vara till stor hjälp för andra kvinnor som har haft bröstcancer. Vi känner helt enkelt igen oss i varandra.

Jag arbetar med Wanawake-metoden​ som handlar om att väcka liv och kraft och frigöra dig från oönskade beteenden, mönster och tankar som begränsar dig.

DU KAN KOMMA TILL MIG ENLIGT NÅGOT AV
FÖLJANDE UPPLÄGG:

Engångs-coaching: Om du vill få hjälp att bringa klarhet, få perspektiv och hjälpande förhållningssätt till något du står i för stunden, till exempel ett problem, en situation eller en konflikt. Vi löser inga djupa och stora bakomliggande problem bara vid ett tillfälle, men det kan hjälpa dig i den aktuella situationen.
Du kan också boka mig för Engång-coaching för att känna efter om jag är rätt person för just dig, innan du bokar ett Korttids-upplägg, en Intensiv-kur (Break Through) eller ett Mentorskap.
Pris privatperson: 1 tillfälle à 45 minuter: 900 kr ink moms.

Korttids-upplägg: 5 tillfällen à 1,5 timmar under en period av
6 veckor. Vid 5:e tillfället stämmer vi av och rundar av, eller om du så vill boka 5 tillfällen till. 
Pris privatperson: Med Wanawake-metoden består varje tillfälle av två 45 minuters-perioder dvs totalt 1,5 tim. Då säkerställs att vi rymmer både djup nulägesanalys, förlösningsarbete och lämpliga processer så att din förändring tar fart redan vid första tillfället: 1.600 kr ink moms per tillfälle.

Intensiv-kur, en så kallad ”Break Through”: En ”Break Through” passar dig som vill göra en intensiv storstädning av ditt inre och förändra oönskade tankar, mönster och beteenden som begränsar ditt liv. Vid en ”Break Through” når vi djupt och långt inom en kort tidsperiod av 2 veckor. För att du ska kunna ”vända” det oönskade och nå positiva lärdomar krävs att du är redo, ärlig och beredd att ta ansvar för din förändring. En ”Break Through” består av 2 tillfällen à 4 timmar inom en period av 2 veckor.
Pris privatperson: Totalt 9.500 kr ink moms, inkluderar för- och efterarbete samt skriftlig dokumentation.

Mentorskap: Syftet med mentorskap hos mig är att få dig att växa och utvecklas, vilket även gynnar de sammanhang du befinner dig i. Mentorskap ger dig ett forum mitt i vardagens stress, där du ostört kan föra ett samtal om det du behöver prata om just nu. Vi genomlyser inom vilka områden du vill nå störst förändring t ex karriär, familj, relationer, personlig utveckling, hälsa eller spirituellt. Vi klargör nuläge, drömmar och mål, motivation, hinder ivägen, vilka egenskaper hos dig själv du behöver ge mer utrymme och åtgärder. Mentorskap omfattar 6 tillfällen à 1,5 timmar under en period av 1 år.
Pris privatperson: 1.600 kr ink moms per tillfälle.

Pris för företag: Enligt offert.

GRUPPER

Jag sätter vid behov ihop grupper med kvinnor som har haft bröstcancer. Det behövs fler forum där vi som har haft bröstcancer kan få mötas. De grupper jag sätter ihop handlar om hur det friska livet med ett, eller inga, bröst ter sig. Kanske har det gått ett eller flera år sedan du hade bröstcancer, men att du känner att det vore givande att träffa, höra och se andra som också lever med ett, eller inga, bröst. Ett livsbejakande och livsfrämjande forum där vi väcker liv och kraft och delar erfarenheter. Hör av dig om det låter intressant för dig.

Varje grupp-upplägg är unikt. Pris per person och tillfälle anges utifrån vilket tema, hur många vi är i gruppen samt antal tillfällen.

OBS! Jag ställer överhuvudtaget inga medicinska diagnoser och terapin och coachingen ersätter på inget vis medicinsk behandling.

PROJEKT: EN SKILDRING AV LIVET EFTER BRÖSTCANCERN

Jag håller på med ett projekt som ska skildra livet efter bröstcancern. Hur blir livet med den erfarenheten i bagaget? Hur har det påverkat vår syn på oss själva och våra val i livet? Tanken är att jag ska porträttera ett antal kvinnor i både text och bild. Troligen blir projektet en bok och en utställning. Jag kommer själv att vara en utav kvinnorna. För att projektet ska bli verklighet behöver jag komma i kontakt med fler kvinnor som skulle kunna vara intresserade av att vara med. Vill du anmäla ditt intresse att vara med som en av kvinnorna i projektet? I så fall skicka mig ett mail, så hör jag av mig med mer information.