För företag

Hur bra ett företag går hänger på hur bra alla som jobbar där mår. Ganska självklart, men med mycket på ”att-göra-listan” och högt finansiellt ställda krav är det inte alltid man som chef eller medarbetare hinner med eller kan vara det stöd, eller den inspiration, man skulle vilja vara.

Som företag kan du anlita mig för att coacha chefer, medarbetare eller ledningsgrupper till att må och bli bättre. Jag arbetar med Wanawake-metoden​ som fokuserar på att väcka liv och kraft och frigöra människan från oönskade beteenden, mönster och tankar som begränsar. Med lång erfarenhet som chef och ledare inom både näringsliv och offentlig förvaltning parat med utbildning inom terapi och coaching tar jag mig an både människa, affär och organisation ur ett holistiskt perspektiv. Oavsett målsättning handlar det om att på vägen dit väcka liv och kraft i både person och organisation.

Genom att väcka liv och kraft och frigöra människan från begränsande tankar, beteenden och mönster når ditt företag något som jag brukar kalla för mänsklig hållbarhet. En vinst för både företag, människa och hela alltet.

MINIMERA RISKEN FÖR SJUKSKRIVNINGAR

När någon mår dåligt – oavsett orsak – gäller det att man som chef agerar snabbt. Att gå in och hjälpa personen genom att exempelvis erbjuda korttidsterapi och coaching kan göra att du som chef och företag före- bygger risken för sjukskrivning. Kostnaden för en korttids-terapi och coaching jämfört med kostnaden för en längre sjukskrivning, tiden som går åt att hitta ersättare, reparera eventuella tappade kundrelationer med mera skiljer sig starkt åt. Det handlar om hundratusentals kronor. Och möjlighet till bättre livshälsa för alla inblandade. Mänsklig hållbarhet – en vinst för både företag, människa och hela alltet.

Varje situation ett företag, chef eller medarbetare befinner sig i, eller inför, är unik. Beroende på situation och behov kommer vi gemensamt fram till ett upplägg som tillför maximalt just för den aktuella situationen.


Pris: Enligt offert.