Coaching och upplägg

Oavsett om du är ute efter karriärcoaching, livscoaching, terapi, parcoaching, mentorskap eller chefshandledning arbetar jag utifrån Wanawake-metoden. Wanawake-metoden​ handlar om att väcka liv och kraft och frigöra dig från oönskade beteenden, mönster och tankar som begränsar dig och ditt liv. Varje människa är unik, likaså varje människas situation. Jag gör en bedömning av vad jag ser passar bäst just för dig i syfte att du ska få ut mesta möjliga av våra träffar.

JAG ARBETAR MED FÖLJANDE UPPLÄGG:

Engångscoaching: Om du vill få hjälp att bringa klarhet, få perspektiv och hjälpande förhållningssätt till något du står i för stunden, till exempel ett problem, en situation eller en konflikt. Vi löser inga djupa och stora bakomliggande problem bara vid ett tillfälle, men det kan hjälpa dig i den aktuella situationen.
Du kan också boka mig för Engång-coaching för att känna efter om jag är rätt person för just dig, innan du bokar ett Korttids-upplägg, en Intensiv-kur (Break Through) eller ett Mentorskap.
Pris privatperson: 1 tillfälle à 45 minuter: 900 kr ink moms.

Korttidsupplägg: 5 tillfällen à 1,5 timmar under en period av 6 veckor. Vid 5:e tillfället stämmer vi av och rundar av, eller om du så vill boka 5 tillfällen till.
Pris privatperson: Med Wanawake-metoden består varje tillfälle av två 45 minuters-perioder dvs totalt 1,5 tim. Då säkerställs att vi rymmer både djup nulägesanalys, förlösningsarbete och lämpliga processer så att din förändring tar fart redan vid första tillfället: 1.600 kr ink moms per tillfälle.

Intensivkur, en så kallad ”Break Through”: En ”Break Through” passar dig som vill göra en intensiv storstädning av ditt inre och förändra oönskade tankar, mönster och beteenden som begränsar ditt liv. Vid en ”Break Through” når vi djupt och långt inom en kort tidsperiod av 2 veckor. För att du ska kunna ”vända” det oönskade och nå positiva lärdomar krävs att du är redo, ärlig och beredd att ta ansvar för din förändring. En ”Break Through” består av 2 tillfällen à 4 timmar inom en period av 2 veckor.

Pris privatperson: Totalt 9.500 kr ink moms, inkluderar för- och efterarbete samt skriftlig dokumentation.

Par-coaching: Har destruktiva mönster lagt sig i vägen för kärleken i er relation? Har ni svårt att kommunicera? Hamnar ni lätt i konflikt? Parcoaching hjälper er till ökad medvetenhet och förståelse av både er själva och varandra, så att ni lättare kan utveckla er relation till att bli den relation som ni egentligen önskar leva i. 5 tillfällen à 1,5 timmar under en period av 6 veckor. Vid 5:e tillfället stämmer vi av och rundar av, eller om ni så vill boka 5 tillfällen till.
Pris privatperson: Med Wanawake-metoden består varje tillfälle av två 45 minuters-perioder dvs totalt 1,5 tim. Då säkerställs att vi rymmer både djup nulägesanalys, förlösningsarbete och lämpliga processer så att er förändring har chans att ta fart redan vid första tillfället. 1.250 kr per person och tillfälle eller om ni betalar gemensamt som par: 2.500 kr ink moms per tillfälle.

Mentorskap: Syftet med mentorskap hos mig är att få dig att växa och utvecklas, vilket även gynnar de sammanhang du befinner dig i. Mentorskap ger dig ett forum mitt i vardagens stress, där du ostört kan föra ett samtal om det du behöver prata om just nu. Vi genomlyser inom vilka områden du vill nå störst förändring t ex karriär, familj, relationer, personlig utveckling, hälsa eller spirituellt. Vi klargör nuläge, drömmar och mål, motivation, hinder ivägen, vilka egenskaper hos dig själv du behöver ge mer utrymme och åtgärder. Mentorskap omfattar 6 tillfällen à 1,5 timmar under en period av 1 år.

Pris privatperson: 1.600 kr ink moms per tillfälle.

Pris för företag: Enligt offert.

INTRESSERAD AV TERAPI OCH COACHING I GRUPP?

Jag sätter ihop grupper utifrån behov. Du är varmt välkommen att höra av dig till mig och berätta vad för grupp du känner skulle kunna hjälpa dig i ditt liv. Många gånger kan det vara berikande att träffa andra i liknande situation som du själv befinner dig i. Det brukar bli en fantastisk tillit och öppenhet i grupperna som hjälper alla att frigöra sig och väcka liv och kraft.

Varje grupp-upplägg är unikt. Pris per person och tillfälle anges utifrån vilket tema, hur många vi är i gruppen samt antal tillfällen.

OBS! Jag ställer överhuvudtaget inga medicinska diagnoser och terapin och coachingen ersätter på inget vis medicinsk behandling.